Home Πετρούπολη ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ
ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

0
0

 ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΑΕΠΟ) ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΑΦΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ θεωρεί ως μη υφιστάμενη την απόφαση τροποποίησης της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Φυλής, με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/36384/2096/14.5.2020, καθώς εκδόθηκε προτού ολοκληρωθεί (26/5/2020) η διαδικασία γνωμοδότησης των αρμόδιων φορέων, σύμφωνα με τα όσα επισήμως έχουν αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.

Τάσσεται αρνητικά στο ενδεχόμενο περιβαλλοντικής αδειοδότησης της κατασκευής νέου χώρου ταφής στην ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων και καταθέτει, με το παρόν κείμενο, τις κυριότερες από τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις του, που επικεντρώνονται στα εξής ζητήματα:

 • Στη συνειδητή αμέλεια για την κατασκευή νέων χώρων τελικής διάθεσης, που οδηγεί στην επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος.
 • Στην αμφισβήτηση του ισχυρισμού περί μεταβατικού χαρακτήρα του έργου.
 • Στο παράνομο χαρακτήρα της αδειοδότησης του νέου χώρου ταφής, μέσω τροποποίησης της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Φυλής.
 • Στο παράνομο χαρακτήρα της διαδικασίας της αυθαίρετης αλλαγής των ορίων των ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων και Φυλής.
 • Στον ισχυρισμό μας ότι η ΟΕΔΑ Φυλής λειτουργεί, εξ αρχής, παράνομα, αφού ανήκει σε περιοχή απόλυτης προστασίας.
 • Στην ασυμβατότητα του έργου με τον υφιστάμενο περιφερειακό σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) Αττικής.
 • Στην παράλειψη της εξέτασης και στην υποβάθμιση δεδομένων σχετικών με τις επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον.

 

Α. Το αντικείμενο του έργου και η σκοπιμότητά του

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου χώρου ταφής, εντός έκτασης 62,5 στρεμμάτων, η οποία αποτελεί τμήμα του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, ο οποίος έχει σταματήσει να δέχεται απορρίμματα για ταφή εδώ και δεκαπέντε, περίπου, χρόνια.

Η καταφυγή σε χώρους έξω από τα όρια του υφιστάμενου σε λειτουργία ΧΥΤΑ Φυλής, καταδεικνύει το μέγεθος των ευθυνών όσων αμέλησαν για δεκαετίες να κατασκευάσουν τους αναγκαίους νέους ΧΥΤΑ/Υ, για τις ανάγκες της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής.

Σημειώνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα σε βάρος του ΕΔΣΝΑ, ως προς τις ενέργειες που έχουν γίνει για τη (μη) διαθεσιμότητα χώρων υγειονομικής ταφής για την τελική διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων – υπολειμμάτων από τους δήμους της Αττικής (απόφαση 107/13.3.2020 της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ).

 

Β. Ο δήθεν μεταβατικός χαρακτήρας του έργου

Η ανάγκη δημιουργίας των νέων χώρων ασφαλούς τελικής διάθεσης δεν προκύπτει, μόνο, από τις προβλέψεις του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ), που εγκρίθηκε το Δεκέμβρη του 2016. Αποτελεί ανάγκη τεκμηριωμένη εδώ και τριάντα (30) χρόνια.

Παραθέτουμε χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη μελέτη του ΠΕΣΔΑ, του έτους 2001:

 • Τον ίδιο χρόνο (1978) αρχίζουν οι κινητοποιήσεις του Δήμου Άνω Λιοσίων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και την κατασκευή παρακαμπτηρίου προς τη χωματερή δρόμου.
 • Το 1979 το Υπ. Εσωτερικών αναθέτει και εκπονείται μελέτη για τον εντοπισμό νέων χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, ενώ το 1979 ανατέθηκε (και παραδόθηκε το 1981) μελέτη για δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο λεκανοπέδιο της Αθήνας.
 • Το τέλος του 1982 τίθεται συγκεκριμένα και επιτακτικά από το Δήμο Άνω Λιοσίων η απαίτηση για την απομάκρυνση της χωματερής Α. Λιοσίων, πράγμα που γίνεται αποδεκτό από τον ΕΣΔΚΝΑ.
 • Το 1983, σε συνέχεια επερώτησης στη Βουλή και των αποφάσεων του ΕΣΔΚΝΑ και του Δήμου Α. Λιοσίων συγκροτείται επιτροπή για τον εντοπισμό νέων χώρων διάθεσης απορριμμάτων στην Αττική. Η επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους (στην πλειοψηφία τους ειδικούς επιστήμονες) των ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Εσωτερικών, ΕΣΔΚΝΑ, Νομαρχιακού Συμβουλίου Αττικής, Δ. Αθηναίων και Δ. Πειραιά. Ολοκληρώνει το έργο της το 1984.
 • Το Δεκέμβρη 1994 το Δ.Σ. Α. Λιοσίων αποδέχθηκε τη δημιουργία, του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής στα διοικητικά του όρια, κατ΄ επέκταση της υπάρχουσας χωματερής των Άνω Λιοσίων, καθώς και την κατασκευή εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης δυναμικότητας 300.000 τον./έτος και αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών παθογόνων απορριμμάτων.

Το έργο δικαιολογείται ως μεταβατικό, προκειμένου να αξιοποιηθεί ο αναγκαίος χρόνος, ώστε να τελεσφορήσει ο διεθνής διαγωνισμός, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και να κατασκευαστούν τα πρώτα κύτταρα των νέων ΧΥΤΑ, πάλι στην εγκατάσταση στη Φυλή. Στο μεταξύ, και οι νέοι ΧΥΤΑ «βαφτίζονται» μεταβατικοί, μέχρι -υποτίθεται- να κατασκευαστούν οι νέοι ΧΥΤΥ, σε άλλες περιοχές της Αττικής.

Οι σχεδιασμοί της νέας διοίκησης της περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ δείχνουν ότι δεν υπάρχει πρόθεση να σταματήσει η ταφή απορριμμάτων στη Φυλή, πολύ δε περισσότερο να κλείσει η εγκατάσταση στη Φυλή και να μπει η ευρύτερη περιοχή σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Μονιμοποιείται η λειτουργία του αποτεφρωτήρα επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων, επεκτείνεται το υφιστάμενο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων (ΕΜΑΚ), επεκτείνονται οι δραστηριότητες της μονάδας της εταιρείας WATT ΑΕ (με στόχο να μετατραπεί σε τυπική μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων) και εξαγγέλλεται η κατασκευή νέας μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων και ΚΑΥΣΗΣ, δυναμικότητας 550.000 τόνων/έτος, με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, που σημαίνει λειτουργία για, τουλάχιστον, 25-27 χρόνια.

Είναι αυτονόητο ότι η συνέχιση της λειτουργίας μιας τέτοιας θηριώδους εγκατάστασης, για λόγους διαχειριστικούς, οικονομικούς και πολιτικούς, θα επιβάλλει τη συνέχιση της ύπαρξης ΧΥΤΑ στη Φυλή για τις επόμενες δεκαετίες και η εμπειρία του παρελθόντος το επιβεβαιώνει. Συνεπώς, δεν έχουμε να κάνουμε με έργα μεταβατικής διαχείρισης, αλλά με έργα που δημιουργούν  -βήμα το βήμα- τις προϋποθέσεις για τους ΧΥΤΑ των επόμενων δύο δεκαετιών, πιθανότατα με μεγάλη επέκταση των ορίων της σημερινής εγκατάστασης.


Γ. Σκοπός της τροποποίησης της συγκεκριμένης ΑΕΠΟ

Η τροποποίηση της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Φυλής γίνεται με σκοπό να κατασκευαστεί νέος χώρος ταφής στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων. Ο ΧΥΤΑ Φυλής και ο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, ωστόσο, έχουν ξεχωριστή περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το λογικό θα ήταν να υπάρξει τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων. Επειδή, όμως, ο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων είναι ανενεργός -εδώ και δεκαπέντε χρόνια- και επειδή κατά πάσα πιθανότητα έχει λήξει η ισχύς της αδειοδότησής του, επιλέγεται μια εντελώς παράνομη διαδικασία, αυτής της νομιμοποίησης του νέου χώρου ταφής, μέσω της τροποποίησης της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Φυλής!!!

Τα δύο βασικά επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται είναι:

 • Η γειτνίαση του νέου χώρου ταφής με το ΧΥΤΑ Φυλής
 • Ότι οι ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων και Φυλής αποτελούν τμήματα μιας ενιαίας ΟΕΔΑ, που την ονομάζουν ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής.

Στη συνέχεια θα δείξουμε ότι είναι ανυπόστατα και τα δύο επιχειρήματα.

 

Δ. Αυθαίρετοι ορισμοί και αλλαγή ορίων εγκαταστάσεων

 • Ενιαία ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής δεν υφίσταται νομικά, παρά μόνο τυπικά, στους χάρτες.
 • Αυτό που, για λόγους ευκολίας, ονομάζουμε ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων, στα επίσημα έγγραφα αναφέρεται ως Χώρος Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΔΑ) Άνω Λιοσίων και αυτό που ονομάζουμε ΟΕΔΑ Φυλής αναφέρεται ως 2ος ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής.
 • Οι χώροι αυτοί έχουν οριοθετηθεί με διαφορετικής αποφάσεις. Η ΟΕΔΑ (ΧΔΑ) Άνω Λιοσίων έχει λάβει προέγκριση χωροθέτησης με την 2893/1067/4-2-97 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και η ΟΕΔΑ (2ος ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής) Φυλής έχει οριοθετηθεί με το νόμο 3164/2003, μόνο ως προς την καταλληλότητα για εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.
 • Είναι ανυπόστατο ότι ο ν. 3164/2003 οριοθετεί το σύνολο των δύο εγκαταστάσεων. Δίνονται οι συντεταγμένες είκοσι (20) σημείων, τα οποία οριοθετούν την ΟΕΔΑ Φυλής και μόνο αυτήν.
 • Σε αυτήν την οριοθέτηση, περιλαμβάνεται η επονομαζόμενη γ΄ φάση, που αποτελεί τμήμα της ΟΕΔΑ Φυλής (άρα, θεωρείται κατάλληλη για «φιλοξενία» εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων), αλλά δεν έχει ενταχθεί μέχρι τώρα σε κάποια από τις υπάρχουσες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
 • Στην πραγματικότητα, οι χώροι ταφής (ΧΔΑ Άνω Λιοσίων και 2ος ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής) αποτελούν μέρος των αντίστοιχων ΟΕΔΑ, στις οποίες υπάρχουν και λειτουργούν και άλλες δραστηριότητες (ΕΜΑΚ, αποτεφρωτήρας, μονάδες καύσης βιοαερίου, μονάδες επεξεργασίας στραγγισμάτων κλπ.).
 • Για κάθε έναν από τους ΧΥΤΑ (Άνω Λιοσίων και Φυλής), όπως και για κάθε άλλη δραστηριότητα υπάρχει ξεχωριστή αδειοδότηση. Πιο συγκεκριμένα ο ΧΔΑ Άνω Λιοσίων έχει λάβει την ΑΕΠΟ 76548/21-3-97/ΔΠΣ/ΥΠΕΧΩΔΕ και ο 2ος ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής (ΧΥΤΑ Φυλής) την ΑΕΠΟ 135831/3.12.2003/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.
 • Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει μια ενιαία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για όλες τις δραστηριότητες που υπάρχουν και στις δύο ΟΕΔΑ. Αυτό έχει κατοχυρωθεί, τελικά, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη, αφού η αδειοδοτούσα αρχή συμπεριφέρεται ελαστικά και με πολιτικά κριτήρια απέναντι στο φορέα του έργου (ΕΔΣΝΑ). Μετά από παρέμβαση του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της ενιαίας ΜΠΕ η 25η/6/2020, με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ).
 • Επιχειρείται αυθαίρετη τροποποίηση των ορίων της ΟΕΔΑ Φυλής, επεκτείνοντας την κατά 62,5 στρέμματα, όση και η έκταση του νέου χώρου ταφής, αφαιρώντας αντίστοιχο τμήμα από την ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων. Κάτι τέτοιο, όμως, είναι αυθαίρετο και παράνομο, αφού τα όρια έχουν εγκριθεί με νόμο και υπουργική απόφαση και δε δικαιούται να τα αλλάξει, ούτε ο μελετητής του έργου, ούτε ο φορέας του έργου (ΕΔΣΝΑ), ούτε η Διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΥΠΕΝ.

Στη βάση των παραπάνω, θεωρούμε παράνομη τη διαδικασία αδειοδότησης του νέου χώρου ταφής, μέσω της τροποποίησης της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Φυλής. Αν υιοθετεί η λογική -της ενιαίας εγκατάστασης και της γειτνίασης- των μελετητών και του φορέα του έργου (ΕΔΣΝΑ), θα μπορούσε να αδειοδοτηθεί και οποιαδήποτε άλλη περιοχή της ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων. Στην πιο ακραία εκδοχή, θα μπορούσε να αδειοδοτηθεί με συνοπτικές διαδικασίες και η γ΄ φάση της ΟΕΔΑ Φυλής, γιατί όχι και κάποια όμορη περιοχή εκτός των δύο ΟΕΔΑ.

 

Ε. Παράνομη η λειτουργία της ΟΕΔΑ Φυλής

Τόσο η μελέτη, όσο και η αδειοδοτούσα αρχή (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ) αποκρύπτουν προκλητικά τις τεκμηριωμένες καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες η ΟΕΔΑ Φυλής έχει χωροθετηθεί παράνομα, αφού αποτελεί τμήμα του όρους Αιγάλεω, που υπάγεται σε καθεστώς απόλυτης προστασίας (ζώνη Α), το οποίο ουδέποτε αποχαρακτηρίστηκε για να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη χρήση. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες (εκπροσώπων της Λαϊκής Συσπείρωσης) έχουν πάρει τη μορφή μηνυτήριας αναφοράς, που κατατέθηκε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, στις 28/1/2020 και, ήδη, έχουν ζητηθεί εξηγήσεις από την ΕΕ του ΕΔΣΝΑ.

Είναι τεράστια η ευθύνη του ΕΔΣΝΑ για το γεγονός ότι η μελέτη που κατέθεσαν δεν αποκρούει τις συγκεκριμένες καταγγελίες, αλλά και της αδειοδοτούσας αρχής, που δε ζήτησε τις αναγκαίες εξηγήσεις, καθώς πρόκειται για ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί κατά προτεραιότητα. Η επιλογή του φορέα του έργου να εντάξει -παράνομα- την περιοχή του νέου χώρου ταφής στην ΟΕΔΑ Φυλής, καθιστά άκυρο τον ισχυρισμό ότι ανήκει στη ζώνη Ε του όρους Αιγάλεω.

 

ΣΤ. (Μη) συμβατότητα με τον υφιστάμενο περιφερειακό σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) Αττικής

Ο ισχύων -προβληματικός και ανεπαρκής σε πολλά σημεία- περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής, αναφέρεται στο κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής και στην προσωρινή του λειτουργία, μέχρι να δημιουργηθούν οι νέοι χώροι ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα για το Δίκτυο διάθεσης υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) αναφέρεται:

 • Αντιμετώπιση βραχυ- και μεσοπρόθεσμων αναγκών σε χώρους ταφής με αξιοποίηση των δυνατοτήτων στο Χ.Υ.Τ Φυλής, την ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής ή/και αξιοποίηση ανενεργών λατομείων – μεταλλείων θέσεων που έχει ήδη εγκριθεί η καταλληλότητα τους ως Χ.Υ.Τ.Υ. (Ν. 3164/2003).
 • Δημιουργία δικτύου νέων χώρων διάθεσης υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) για την κάλυψη των μεσο-μακροπρόθεσμων αναγκών (20ετίας). Το δίκτυο των νέων Χ.Υ.Τ.Υ. σχεδιάζεται ανεξάρτητα από την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας συμμείκτων. [……]
 • Οριστικό κλείσιμο του Χ.Υ.Τ. Φυλής με την άμεση εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασής του και ενεργοποίησή του με την έναρξη λειτουργίας των νέων χώρων.

Θεωρούμε αυτονόητο, από τα συμφραζόμενα και από το πνεύμα των σχετικών εδαφίων του ΠΕΣΔΑ και της ΣΜΠΕ ότι:

 • Ως ΧΥΤ Φυλής νοείται ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Φυλής, όπως περιγράφεται στην αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση (KYA – α.π. ΕΥΠΕ 135831/3-12-2003) και στις κατοπινές τροποποιήσεις της, μέχρι την τελευταία (ΥΑ – α.π. ΔΙΠΑ/90576/5768/30-1-2020). Ο συγκεκριμένος ΧΥΤΑ Φυλής αναπτύσσεται σε έκταση, περίπου 1.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 747 στρέμματα (660 στην αρχική αδειοδότηση) καταλαμβάνουν τα κύτταρα (α΄ και β΄ φάση) στα οποία γίνεται η ταφή των απορριμμάτων.
 • Δε νοείται κατασκευή νέου ΧΥΤΥ, είτε πρόκειται για την έκταση του ΧΥΤΑ Φυλής, είτε πρόκειται για την έκταση της λεγόμενης γ΄ φάσης, είτε πρόκειται για την έκταση του αποκατεστημένου ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων, είτε πρόκειται για την έκταση του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Α. Λιοσίων.
 • Δε νοείται κατασκευή νέου ΧΥΤΥ, ούτε σε παραπλήσιο χώρο που θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ.
 • Με δεδομένο ότι ο υφιστάμενος ΠΕΣΔΑ εγκρίθηκε το Δεκέμβρη του 2016, η λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, πέραν του 2020 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει βραχυ- και μεσοπρόθεσμες ανάγκες.
 • Πουθενά δεν υπονοείται ότι μπορεί και να μη δημιουργηθούν νέοι ΧΥΤΥ, ούτε ότι μπορούν -στο διηνεκές- να κατασκευάζονται νέοι ΧΥΤΑ στη Φυλή, πέραν αυτών που είχαν αδειοδοτηθεί μέχρι την ημερομηνία έγκρισης του ΠΕΣΔΑ, το Δεκέμβρη του 2016.

Συνεπώς, η κατασκευή νέου χώρου ταφής σε περιοχή της ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων είναι ασύμβατη με  τον ισχύοντα περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής και, για το λόγο αυτό, πρέπει να απορριφθεί το αίτημα της περιβαλλοντικής αδειοδότησής του.

Συμπληρώνουμε ότι η διαδικασία αναθεώρησης του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ μόλις ξεκίνησε, με την κατακύρωση της ανάθεσης του έργου των σχετικών μελετών, η παράδοση των οποίων θα γίνει σε διάστημα 12 μηνών, οπότε η ολοκλήρωσή της δε θα γίνει πριν από το φθινόπωρο του 2021. Εννοείται ότι στο διάστημα αυτό δεν μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις, που αλλοιώνουν τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ.

 

Ζ. Παράλειψη εξέτασης και υποβάθμιση δεδομένων σχετικών με τις επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον

Όπως συνήθως γίνεται στις μελέτες με προκαθορισμένο το αδειοδοτικό αποτέλεσμα οι επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον και στην υγεία των πολιτών υποβαθμίζονται συστηματικά, παρότι υπάρχουν ευρήματα από μετρήσεις, που άλλες έγιναν για λογαριασμό του φορέα διαχείρισης και άλλες για λογαριασμό των εργολάβων – διαχειριστών των έργων και οι οποίες δείχνουν σημαντικές υπερβάσεις σε μια σειρά ρυπαντικών παραμέτρων. Τέτοιες είναι οι εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης των ΧΥΤΑ στη Φυλή και οι εκθέσεις λειτουργίας του ΕΜΑΚ και του αποτεφρωτήρα επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων.

Ασχολίαστο δεν μπορούμε να αφήσουμε και το γεγονός ότι εμφανίζονται πλασματικές αποστάσεις της εγκατάστασης από τον οικιστικό και επιχειρηματικό ιστό των δήμων που την περιβάλλουν.

Στεκόμαστε, ιδιαίτερα, σε δύο ζητήματα:

 • Στη μη αξιοποίηση των παραδοτέων της επιδημιολογικής έρευνας, που έχουν ολοκληρωθεί, ένα εκ των οποίων είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων στους εργαζόμενους στην εγκατάσταση.
 • Στη μη αξιολόγηση -ούτε, καν, αναφορά- της έρευνας της ASPROFOS, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Φυλής, ήρθε στη δημοσιότητα κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και περιέχει ιδιαίτερα ανησυχητικά ευρήματα, ορισμένα εκ των οποίων σχετίζονται με την ανίχνευση ραδιοϊσοτόπων. Παρότι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας αναγκάστηκε να δηλώσει τη διαθεσιμότητά της για τη διεξαγωγή έρευνας, αν προσκληθεί από τον αρμόδιο φορέα, προξενεί τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι ο ΕΔΣΝΑ δεν την έχει απαιτήσει, ακόμη.