Home Πετρούπολη ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΗ [UPD]
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΗ [UPD]

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΗ [UPD]

0
0

ΣΤΙΣ 23/9, 20:00 ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ θΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ

 

Η πρώτη τακτική συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και η 10η του έτους θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 στις 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει 31 θέματα γενικής, οικονομικής και τεχνικής φύσεως.

Μετά από πρόταση της Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Κίνησης Πολιτών Πετρούπολης και του επικεφαλής Νίκου Σακούτη, όπως ενημέρωσαν μέσα από τη σελίδα του Νίκου Σακούτη στο facebook, τη προσεχή Δευτέρα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα συζητηθεί ως πρώτο θέμα η λήψη απόφασης κατά της επέκτασης της χωματερής της Φυλής, όπως αυτή προβλέπεται σε σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1) Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 248/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, σχετικά με την επέκταση της χωματερής στη Φυλή.

2) Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην Πρόσκληση του ΑΣΔΑ στον     άξονα προτεραιότητας 04 «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Ελεύθερου Δημόσιου (κοινόχρηστου) Χώρου και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Αστικό περιβάλλον».

3) Λήψη απόφασης για την  πραγματοποίηση της 56ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

4) Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Δ/νση Πολιτισμού  – Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολη, από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο, έτους 2019.

5) Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2019, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

6) Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών Δήμου Πετρούπολης.

7) Ορισμός μελών Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τη διαδικασία χορήγησης αδειών συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου Πετρούπολης.

8) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πετρούπολης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου. (αρθρ. 246 Ν. 3463/2006).

9) Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Πετρούπολης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΔΑ.  (αρθρ.  246 Ν.  3463/2006).

10) Ορισμός εκπροσώπου του Δ. Πετρούπολης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΦΑΕΘΩΝ».

11) Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

12) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου έτους 2019 -2020.( Π.Δ. 270/81).

13) Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης της καταλληλότητας Ακινήτων έτους 2019- 2020.

14) Λήψη απόφασης για τη σύσταση της Επιτροπής Καταστροφής Αχρήστων  Αντικειμένωντου Δήμου.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

15) Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους. (Σχετ. η 115/2019 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής).

16) Διαβίβαση της υπ’ αριθμ.  116/2019 Πράξης  της Οικονομικής Επιτροπής περί «Αναπροσαρμογή ή μη των τελών Καθαριότητας -Φωτισμού -Φόρου Ηλεκτροδοτημένων Ακινήτων &Τ.Α.Π. για το έτος  2020».

17) Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 117/2019 Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής περί   «Αναπροσαρμογή ή μη των τελών Διαφήμισης για το έτος 2020».

18) Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 118/2019 Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Αναπροσαρμογή ή μη των  τελών χρήσης Κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020».

19) Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 119/2019 Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Αναπροσαρμογή ή μη των  τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2020».

20) Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 120/2019 Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής περί  καθορισμού Τέλους Καθαριότητας Λαϊκών Αγορών έτους 2019.

21)  Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου 2019.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 103/2019 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής).

22) Επικαιροποίηση της αριθμ.262/2016 αποφ. Δ/Σ περί εξουσιοδότησης υπογραφών και διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης.

23) Λήψη απόφασης για την κατανομή πίστωσης  ΣΑΤΑ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

24) Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού στην ΤτΕ για τα Έργα:

α. “Ανέγερση Βρεφικού Σταθμού στο ΟΤ 221 του Δήμου Πετρούπολης” με κωδ. Έργου ΣΑ2019ΕΠ08510018  και ΟΠΣ 5038231.

β. “Επέκταση Αναβάθμιση Παιδικών Σταθμών Δ. Πετρούπολης” με κωδ. Έργου ΣΑ2019ΕΠ08510031  και ΟΠΣ 5035095.

γ. “Αναβάθμιση υπηρεσιών και υποδομών Πολιτισμού του Δ. Πετρούπολης” με κωδ. Έργου ΣΑ2019ΕΠ08510029 και ΟΠΣ 5038779.

δ. “Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόμων του Δ. Πετρούπολης” με κωδ. Έργου ΣΑ2019ΕΠ08510020 και ΟΠΣ 5038746.

25) Έγκριση ή μη της παράτασης ταφής για τρεις (3) μήνες έως 12-11-2019 του Κοσμόπουλου Δημητρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών.

26) Έγκριση ή μη της παράτασης ταφής για τρεις (3) μήνες έως 09-01-2020 του Πουλόπουλου Θεόδωρου με την καταβολή των αναλογούντων τελών.

27) Έγκριση ή μη της παράτασης ταφής για έξι (6) μήνες έως 08-02-2020 του Κατσίβελη Διονυσίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών.

28) Έγκριση ή μη της παράτασης ταφής για έξι (6) μήνες έως 24-03-2020 του Τσόλη Ευαγγέλου με την καταβολή των αναλογούντων τελών.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

29) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 7/2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής).

30) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΙΖΑ ».

31) Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, στον Δήμο Πετρούπολης. (Σχετ.: α. η 187/2019 Π.Δ.Σ. και β. το υπ΄ αριθμ. 29/16.07.2019. έγγραφο του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών).